Draadhaar Vizsla

Wat voor soort hond is een Vizsla?

De Magyar Vizsla of Hongaarse Staande Hond, zoals hij officieel heet is een middelgrote, elegant gebouwde kortharige of draadharige staande hond. Staande honden moeten onder andere tijdens de jacht het volgende kunnen doen:

  • Methodisch zoeken
  • Vast voorstaan, dat wil zeggen dat de voorstaande honden het wild niet mogen opjagen, maar er rustig voor moeten blijven staan om de jager te wijzen waar zijn buit te vinden is
  • Aangeschoten wild uit het water en van het land apporteren
  • Aangeschoten wild volgen en bij de jager brengen

DSP 0333

Staande honden blijven vast voor het wild staan, na het land al zigzaggend te hebben afgezocht met opgeheven hoofd tegen de wind in om de verwaaiing van het wild op te vangen. Hij stoot het wild pas op na het bevel van de jager en werkt dus nauw met de jager samen.
Betekent dit dat de Vizsla alleen geschikt is voor personen die met de hond gaan jagen? Nee. De Vizsla is ook prima geschikt als huishond. Eigenaren die hem echter alleen als huishond willen houden zouden de hond tekort doen. Als niet-jager kan men een Vizsla volledig aan zijn trekken laten komen door cursussen te volgen en examens en proeven af te leggen. Dit is voor iedereen die daar liefhebberij in heeft te verwezenlijken. Realiseert u zich echter wel dat een Vizsla een energieke hond is, met grote behoefte aan beweging. Men laat ze niet in huis liggen met drie keer per dag een blokje om. Dat kan en mag men deze prachtige honden niet aandoen!

Bron: Vizsla Vereniging  - Magyar Vizsla